מער בית שמש
מער בית שמש
מער בית שמש

מער בית שמש

ייעוד הפרוייקט: מסחרי

יזום מרכז מסחרי הראשי  במתחם המע"ר ברמת בית שמש בשטח של כ- 40,000 מ"ר