בית שמש1
בית שמש 2

רמת בית שמש ג2

ייעוד הפרוייקט: מגורים

יזום 123 יח"ד ומסחר ברמת בית שמש ג'2